SHIO COLLECTION

Shio, ref. SH04

Shio Large

Shio, ref. SH03

Shio Medium

arturo alvarez Shio handmade table lamp

Shio Small

Shio, ref. SH04-1

Shio Small